zaproszenia na ślub - zaproszenia na chrzest - zaproszenia na 18-stkę - zaproszenia na komunię

Zamówienie należy złożyć osobiście lub przez wysłanie e-maila na adres: grafka.kalisz@wp.pl

Po wyborze wzoru zaproszenia prosimy o przesłanie następujących danych:
- numer zaproszenia
- tekst zaproszenia
- lista gości - odmieniona według treści zaproszenia (np serdecznie zaproaszam Sz. P. Jana Kowalskiego) bez punktatorów oraz numeracji pisana tak jak w zdaniu imiona i nazwiska z dużych liter (nie drukowanymi literami). Jeśli przed imieniem i nazwiskiem ma się znaleźć zwrot grzecznościowy Sz. P. - to proszę go umieścić w liście gości
- jeśli zaproszenie ma mieć inną kolorystykę lub papier proszę o poinformowaniu nas o tym

Wciągu 3 dni roboczych poinformujemy sms-em lub mailowo (proszę o poinformaowanie nas jaka forma jest dogodniejsza) o wykonaniu próbnego zaproszenia z właściwymi danymi. Tu również można nanieść jeszcze poprawki. Zaproszenie można akceptować osobiście lub mailowo.

W zalezności od wzoru zaproszenia czas oczekiwania na wykonanie to od 3 do 5 dni roboczych od akceptacji wzoru.

Minimalna ilość zamawianych zaproszeń wynosi 10 szt.

Koszt ewentualnej wysyłki - 25 zł - proszę o zaznaczenie tej informacji przt składaniu zamówieniaD_00 c6 D_00 dl D_00 kw D_01 c6 D_01 dl D_01 kw D_02 c6 D_02 dl D_02 kw D_03 c6 D_03 dl D_03 kw D_04 c6 D_04 dl D_04 kw D_05 c6 D_05 dl D_05 kw D_06 c6 D_06 dl D_06 kw D_07 c6 D_07 dl D_07 kw D_08 c6 D_08 dl D_08 kw D_09 c6 D_09 dl D_09 kw D10_c6 D10_dl D10_kw D11_c6 D11_dl D11_kw D12_c6 D12_dl D12_kw D13_c6 D13_dl D13_kw D14_c6 D14_dl D14_kw D15_c6 D15_dl D15_kw D16_c6 D16_dl D16_kw D17_c6 D17_dl D17_kw D18_c6 D18_dl D18_kw D19_c6 D19_dl D19_kw D20_c6 D20_dl D20_kw D21_c6 D21_dl D21_kw D22_c6 D22_dl D22_kw D23_c6 D23_dl D23_kw D24_c6 D24_dl D24_kw D25_c6 D25_dl D25_kw D26_c6 D26_dl D26_kw D27_c6 D27_dl D27_kw D28_c6 D28_dl D28_kw D29_c6 D29_dl D29_kw D30_c6 D30_dl D30_kw D31_c6 D31_dl D31_kw D32_c6 D32_dl D32_kw D33_c6 D33_dl D33_kw D34_c6 D34_dl D34_kw D35_c6 D35_dl D35_kw D36_c6 D36_dl D36_kw D37_c6 D37_dl D37_kw D38_c6 D38_dl D38_kw D39_c6 D39_dl D39_kw D40_c6 D40_dl D40_kw D41_c6 D41_dl D41_kw D42_c6 D42_dl D42_kw D43_dl D43_kw D44_kw D45_c6 D45_dl D45_kw D46_c6 D46_dl D46_kw D47_c6 D47_kw D48_c6 D48_kw D49_c6 D49_dl D49_kw D50_c6 D50_dl D50_kw D51_c6 D51_dl D51_kw

S0_kw S1_c6 S1_d6 S1_kw S2_c6 S2_dl S2_kw S3_c6 S3_dl S3_kw S4_c6 S4_dl S4_kw S5_c6 S5_dl S5_kw S6_c6 S6_dl S6_kw S7_c6 S7_dl S7_kw S8_c6 S8_dl S8_kw S9_c6 S9_dl S9_kw S10_c6 S10_dl S10_kw S11_c6 S11_dl S11_kw S12_c6 S12_dl S12_kw S13_c6 S13_dl S13_kw S14_c6 S14_dl S14_kw S15_dl S16_dl S17_c6 S17_dl S17_kw S18_c6 S18_dl S18_kw S19_dl S20_c6 S20_dl S20_kw S21_c6 S21_dl S21_kw S22_kw S23_kw S24_kw S25_kw S26_kw S27_kw S28_c6 S28_dl S28_kw S29_dl S29_kw S30_dl S30_kw S31_kw S32_kw S33_dl S33_kw S34_c6 S34_dl S34_kw S35_c6 S35_dl S35_kw S36_kw S37_dl S38_dl S39_dl S40_kw S41_kw S42_kw S43_c6 S44_kw S45_kw s46 S47_c6 S47_dl S47_kw S48_dl S49_c6 S49_dl S49_kw s50_C6

Kontakt

62-800 Kalisz,

ul. św. Stanisława 1-3

grafka.kalisz@wp.pl